W E L C O M E

Đời còn dài nên cứ sống, dù vui hay buồn cũng phải sống. Vui thì cười, buồn thì lại ngồi cặm cụi viết cho nhẹ nỗi lòng.